HET VARKEN IN AL Z’N GLORIE

Ontwerp en opmaak boek “Wij varkensland” in opdracht van de Cultuurdienst en het Gemeentebestuur Kortemark.
Hieronder een impressie van het boek.